informacja środowiskowa

informacja środowiskowa

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez NZOZ Centrum Medyczne w związku z wykonywaniem na terenie jednostki procedur z użyciem promieniowania jonizującego.

Oznakowanie opakowania źródła promieniowania - znak uzupełniający - znak  bezpieczeństwa, ostrzegający, promieniowanie - KA022