ustaw jako stronę startową dodaj do ulubionych
Historia

35 - lecie powstania jednostki ochrony zdrowia
10 - lecie powstania spółki Centrum Medyczne

Historia powstania
NZOZ „Centrum Medyczne” Sp. z o.o.

Międzyzakładowa Przychodnia Przemysłowa powstała w listopadzie 1974 r. w jednym z budynków mieszkalnych na nowym osiedlu pracowniczym w Połańcu Kierował nią lek. med. Andrzej Jedliński.

W skład M.P.P. wchodziły następujące jednostki organizacyjne:

- pracownia psychologii pracy
- rejestracja i dokumentacja medyczna
- laboratorium analityczne
- gabinet zabiegowy
- poradnia medycyny pracy
- poradnia ogólna
- poradnia stomatologiczna
- poradnia chirurgiczna
- poradnia neurologiczna
- poradnia okulistyczna
- poradnia laryngologiczna
- pracownia EKG
- punkt pierwszej pomocy znajdujący się na terenie budowy Elektrowni.

W maju 1979 r. M.P.P. przeniesiono do budynku F-9 - obiektu socjalnego przystosowanego do potrzeb funkcjonowania przychodni.

27.09.1986 r. otwarto Zakładową Przychodnię Zdrowia w Zawadzie, o powierzchni 1900 m2

Otwarcia dokonał Minister Zdrowia i Opieki Społecznej – Zbigniew Cebulko.

Nowa przychodnia miała 50 pomieszczeń, w których urządzono cztery poradnie ogólne, trzy gabinety stomatologiczne, pięć specjalistycznych: chirurgiczny, laryngologiczny, okulistyczny, neurologiczny i poradnię „K”, oraz pracownię rtg. W przychodni urządzono pion rehabilitacji leczniczej, na który składały się m.in. gabinety zabiegowe, elektrolecznictwa, inhalacji i balneologii. Czynna była apteka, sala gimnastyczna i sauna. Uruchomiony został Punkt Pierwszej Pomocy, mający do dyspozycji karetkę pogotowia ratunkowego, czynny całą dobę.

19.11.1998 r. utworzono na bazie istniejącej Zakładowej Przychodni Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne” Spółkę z o.o., która swoją działalność rozpoczęła z dniem 1 stycznia 1999r.

Spółka działaniem objęła teren miasta i gminy Połaniec, jak również gminy ościenne. Udziela świadczeń zdrowotnych dla osób prywatnych oraz dla ponad 50 podmiotów gospodarczych.

Stronę wyświetlono: 14190